top of page

SH Landštejn - konzervace omítek, restaurování sgrafit, konzervace zdiva a omítek v románské kapli

objednatel: Národní památkový ústav, Územní památková správa v Českých Budějovicích

termín realizace: 8/2019 - 7/2021

činnost: technický dozor investora a koordinátor BOZP


Comments


bottom of page