top of page

Obnova a restaurování secesního altánu v parku Budoucnost, Havlíčkův Brod

Práce spočívaly především v provedení náhrad a protéz poškozených prvků konstrukce a obnově nátěrů.

Termín realizace: 7 - 11/2019

Investor: Město Havlíčkův Brod


bottom of page