KINO

KAREL PLAKÁT JPG.jpg

Karel

dokumentární film o životě legendárního zpěváka Karla Gotta
 

neděle

31. 10. 2021 od 16 hodin

kino Brtnice

NAŠE AKTIVITY

Zřícenina hradu Rokštejn 

 

Spolupracujeme s Městem Brtnice s cílem zvýšit turistickou atraktivitu zříceniny hradu Rokštejn.

Expozice Černá smrt – historie morových ran

 

Slavnostní otevření 6. 6. 2015. Expozice byla připravena k výročí 300 let od největší morové epidemie v Brtnici.
Na přípravě expozice se podílelo telčské pracoviště NPÚ. Expozice mapovala nejen vznik, průběh a způsoby léčby moru, ale
i jeho vliv na běžný život či umění.

Obnova ohradní zdi do zámeckého parku

 

Ve dvou etapách v letech 2014 – 2015 jsme provedli obnovu pláště ohradní zdi do zámeckého parku v Brtnici.

Celkové investiční náklady dosahovaly výše cca 1 milionu korun.

Akce byla realizovány za podpory Ministerstva kultury ČR v rámci programu Regenerace městských památkových zón.

Revitalizace zámeckého parku v Brtnici

 

V letech 2014 – 2015 proběhla revitalizace zeleně zámeckého parku v Brtnici.

Realizovaná opatření se týkala výhradně stromů (zdravotní, odlehčovací řezy, výsadba nových stromů) a ploch zeleně (založení trávníků).

Akce byla podpoře z operačního programu Životní prostředí prostřednictvím Ministerstva životního prostředí ČR.

.

Vzdělávací akce a řemeslné kurzy

 

Ve spolupráci s telčským pracovištěm NPÚ jsme připravili kurzy řemeslné obnovy historických budov pro řemeslníky z oboru: zedník, štukatér, malíř, tesař a truhlář. Teoretická část se odehrávala v prostorách NPÚ v Telči s následnými výjezdy po exkurzích (např. Brno, Červená Řečice). Praktická část kurzů se konala na zámku v Brtnici.

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Společnost vznikla v roce 2013 pod původním názvem Zámek Brtnice, o.p.s. s hlavním cílem usilovat o zpřístupnění a postupnou obnovu zámku v Brtnici, jehož osud byl komplikován vleklými soudními spory o jeho vlastnictví. 

 

Krátce po zahájení činnosti se však spektrum aktivit rozšířilo i na pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, tak aby se vhodně doplňovalo využití zámeckého areálu.  

V té době se zároveň rozvinula myšlenka zakladatelů nabízet projekční a inženýrské služby, které jsme stejně činili z důvodů předprojektové a projektové přípravy dílčích projektů na obnovu zámku, i široké veřejnosti. 

 

Přestože o zámek v Brtnici se od jara roku 2016 po dohodě s jeho majitelem nestaráme, naše činnost tím neskončila.

I nadále se staráme o údržbu zámeckého parku, jehož revitalizaci jsme v letech 2014 – 2015 realizovali, zajišťujeme pravidelnou projekci filmů v brtnickém kině, spolupracujeme s Městem Brtnice na oživení turistického ruchu na Rokštejně a čile rozvíjíme náš architektonický a projekční ateliér.  

Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností >>>

.